Lihat Glossari Mengikut Kategori

Kelas:

 • Kumpulan pelajar

  Satu subset bagi pelajar-pelajar di dalam kelas, di mana setiap kumpulan boleh me...

 • Gambaran Keseluruhan (Guru)

  Gambaran keseluruhan Kelas secara visual bagi acara-acara dan komen-komen paling ...

 • Papan Catatan (Pelajar)

  Satu ruang di dalam Kelas di mana para pelajar boleh melihat dan memberikan respo...

 • Gambaran Keseluruhan (Pelajar)

  Gambaran keseluruhan secara visual dalam Kelas bagi acara dan komen yang paling t...

 • Dashboard Kelas

  Ruang di dalam Kelas, yang memaparkan Kod Kelas bagi kelas terpilih dan maklumat ...

 • Kod Kelas

  Kod 5 abjad akan dijana ketika kelas diwujudkan. Digunakan oleh pelajar untuk ber...

 • Halaman Utama Kelas (Guru)

  Ruang di dalam Kelas, yang mana guru boleh menperibadikan dan memaparkan pengumum...

 • Jadual

  Senarai bagi semua pelajar dalam kelas. Di dalam ClassFlow, memilih nama pelajar ...

 • Subkumpulan pelajar

  Satu set pelajar yang melaksanakan tugas pada tahap yang sama, atau pada tugasan ...

 • Halaman Utama Kelas (Pelajar)

  Satu ruang di dalam Kelas, di mana pelajar boleh membaca dan membalas pada papara...

 • Papan Catatan (Guru)

  Satu ruang di dalam Kelas di mana guru boleh menyiarkan pengumuman dan menjemput ...

 • Kelas (Pelajar)

  Ruang peribadi pelajar di dalam ClassFlow.com di mana mereka menambah atau menyer...

 • Jadual dijana guru

  Jadual yang dibuat secara manual oleh guru. Lihat juga: Jadual Jadual janaan SIS ...

 • Kelas

  Guru menentukan kelas mereka di halaman Kelas. Setiap kelas mempunyai senarai khu...

 • Jadual dijana pelajar

  Jadual dihasilkan secara automatik dengan pelajar memasukkan Kod Kelas semasa men...

 • Kelas (Guru)

  Kawasan peribadi guru di ClassFlow.com di mana mereka membuat dan menguruskan kel...

See all 16 topics

Pelajaran:

 • Peranti pelajar

  Tablet genggam atau lain-lain peranti mudah alih yang para pelajar gunakan untuk ...

 • Pembina Pelajaran

  Satu peralatan di ClassFlow yang membolehkan para guru membina pelajaran secara p...

 • Jejak kad

  Di Pembina Pelajaran, Pembentangan dan ketika menggunakan Pembentangan versi penu...

 • Hantikan Seketika Tinjauan

  Guru mempunyai opsyen untuk menghentikan seketika, meneruskan semula atau menghen...

 • Instant Whiteboard

  Satu peralatan dalam ClassFlow yang membolehkan para guru dengan segera menyampai...

 • Tinjauan Skala Likert

  Satu alat yang guru boleh gunakan untuk menilai pendapat pelajar tentang sesuatu ...

 • Ad hoc

  Merujuk kepada menyampaikan pelajaran di dalam ClassFlow tanpa mengaitkannya deng...

 • ClassFlow

  Platform mengajar berasaskan awan dan pengorkestraan pelajaran untuk menyediakan ...

 • Jejak Guru

  Secara kolektifnya semua kad di dalam pelajaran yang bertujuan untuk digunakan ba...

 • Peranti Guru

  Peranti tablet atau telefon mudah alih yang guru gunakan untuk menyampaikan pelaj...

 • Komponen

  Apabila suatu objek ditempatkan pada kad, ianya digelar komponen kad atau hanya k...

 • Tema

  Tema merupakan cara untuk menetapkan gaya dan rupa yang konsisten di semua kad....

 • Anotasi

  Apabila guru atau pelajar menggunakan alat Pen atau Pen Penyerlah untuk menulis a...

 • Pemapar kad

  Apabila satu pelajaran dipilih di dalam Pelajaran, satu gambar kecil kad yang ter...

 • Tinjauan

  Satu alat di dalam ClassFlow yang membolehkan guru bertanyakan soalan pantas kepa...

 • Zum Keluar

  Pelbagai kad ditunjukkan pada kanvas pelajaran di tempat mereka mengikut susunan ...

 • Nota kad

  Nota kad menerangkan perkara pengajaran pada kad tertentu....

 • Pembentangan

  Perisian berasaskan awan ClassFlow yang membolehkan guru menyampaikan pelajaran y...

 • Rekod prestasi pelajar

  Guru mungkin mahu memaparkan satu set kad di hadapan kelas dan menyampaikan kad l...

 • Mutiara Kata

  Satu tinjauan di mana para peserta menjawab menggunakan perkataan atau frasa, seb...

 • Fokus

  Memilih kad di dalam jejak kad membawakan kad kepada tumpuan di kanvas pelajaran ...

 • Skala

  Opsyen mengundi dalam alat Tinjauan di Pembentang yang memberikan guru akses kepa...

 • Zum Masuk

  Kad tunggal yang memenuhi sebahagian besar daripada kanvas pelajaran....

 • Sesi

  Contoh seorang guru mengajar pelajaran kepada satu atau lebih pelajar yang berter...

 • Nota Pelajaran

  Nota pelajaran boleh digunakan untuk menerangkan objektif pembelajaran untuk sesu...

 • Respons Tinjauan

  Jawapan untuk tinjauan yang dihantarkan oleh pelajar menggunakan peranti mereka....

 • Hentikan Tinjauan

  Mengakhirkan undian aktif semasa untuk mengelakkan pelajar daripada mengemukakan ...

 • Pelajaran

  Guru menggunakan Pembina Pelajaran untuk menambah kandungan ke kad untuk menyampa...

 • Komponen kad dilekatkan

  Maklumat komponen kad yang guru boleh tetapkan dalam Pembina Pelajaran. Komponen ...

 • Mainkan satu pelajaran

  Membentangkan pengajaran kepada kelas atau kepada sesi ad hoc....

 • Kanvas Pelajaran

  Dalam ClassFlow, Kanvas Pelajaran adalah latar belakang suatu pelajaran di mana s...

 • Kad

  Pelajaran terdiri daripada satu siri kad. Setiap kad mengandungi objek yang secar...

 • Respons Kreatif

  Membolehkan pelajar menggunakan kaedah yang kreatif untuk bertindak balas, dan bu...

See all 33 topics

Penilaian:

 • Set Soalan

  Dua atau lebih soalan yang berkaitan dalam beberapa segi, biasanya set soalan dig...

 • Tahap Soalan

  Ciri adalah umum kepada semua soalan. Soalan boleh dikelompokkan ke dalam 9 tahap...

 • Tambah Pantas

  Satu peralatan di dalam Pembina Penilaian dan Pembina Bank Item untuk menambah sa...

 • Pembina Penilaian

  Satu alat dalam ClassFlow yang membolehkan guru-guru membina pelbagai jenis penil...

 • Pemapar Keputusan

  Satu alat yang memberikan petunjuk yang jelas tentang prestasi pelajar anda, di d...

 • Petikan

  Bahan pembelajaran yang mungkin mengandungi gambar, jadual dan formula serta bole...

 • Peringkat

  Tahap membolehkan guru-guru mengawal kemajuan pelajar-pelajar mereka menerusi pen...

 • Petikan Soalan

  Ciri ini adalah biasa bagi semua soalan. Petikan membolehkan anda melengkapi soal...

 • Soalan Penetapan Guru

  Soalan yang ditanyakan kepada para pelajar ketika pelajaran berlangsung di mana s...

 • Labelkan imej

  Soalan penilaian di mana pelajar memberikan respons jawapan singkat kepada label ...

 • Bahagian

  Penilaian boleh disusun kepada beberapa bahagian, yang mengandungi soalan. Menggu...

 • Senarai Padanan

  Soalan penilaian di mana para pelajar memadankan senarai soalan dengan senarai ja...

 • Matriks Pilihan

  Soalan penilaian di aman pelajar memadankan jawapan (2 tersedia) dengan senarai s...

 • Maklum Balas Soalan

  Memasukkan maklum balas untuk jawapan yang tidak betul adalah opsyenal. Maklum ba...

 • Penilaian kendiri

  Penilaian kendiri tidak dibenamkan di dalam pelajaran. Ia biasanya digunakan untu...

 • Penilaian berasaskan pelajaran

  Penilaian berasaskan pelajaran merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan soa...

 • Penilaian Sumatif

  Satu kaedah yang lebih formal untuk menguji pengetahuan pelajar tentang konsep ya...

 • Pemarkahan Soalan

  Pemarkahan dikawal di tahap penilaian/kad. Dalam penilaian yang bermarkah, setiap...

 • Hentikan Seketika Penilaian

  Guru mempunyai opsyen untuk berhenti seketika, meneruskan atau menghentikan penil...

 • Penilaian

  Proses dan item digunakan untuk mendokumentasikan pengetahuan, kemahiran, sikap d...

 • Soalan Mampu Diri

  Set soalan yang disediakan terlebih dahulu oleh guru yang membolehkan pelajar mem...

 • Pengkategorian Soalan

  Ciri ini adalah biasa bagi semua soalan. Pengkategorian adalah opsyenal dan boleh...

 • Hentikan penilaian

  Guru boleh menghentikan semua penilaian walaupun jika beberapa pelajar masih belu...

 • Opsyen Soalan

  Opsyen lalai adalah khusus untuk jenis soalan tertentu: Soalan Metriks Pilihan, S...

 • Ciri Soalan

  Dalam Pembina Penilaian apabila soalan dipilih atau dicipta, maklumat soalan akan...

 • Soalan Pembelajaran

  Jenis penilaian dalam ClassFlow. Proses mencari dan mentafsir bukti untuk digunak...

 • Kedalaman Pengetahuan

  Kerumitan atau kedalaman pemahaman diperlukan untuk menjawab atau menjelaskan pen...

 • Jawapan soalan

  Jawapan yang diberikan oleh seorang pelajar yang boleh secara automatik ditanda/d...

 • Teks Soalan

  Maklumat ini adalah lazim untuk semua soalan. Teks soalan mesti dimasukkan bagi s...

 • Bank Item

  Gudang untuk item ujian serta semua maklumat yang berkaitan dengan item tersebut....

 • Jenis Penilaian

  Guru-guru menggunakan jenis-jenis penilaian yang berbeza untuk tujuan yang berbez...

 • Learner Response System atau peranti LRS

  Alat khas yang membolehkan pelajar berinteraksi dengan pelajaran dan mengambil ba...

 • QTI

  Format yang ditetapkan bagi mewakili kandungan penilaian dan keputusan yang menyo...

 • Jenis Soalan

  Maklumat ini adalah lazim untuk semua soalan. Jenis-jenis soalan yang disediakan ...

See all 34 topics

Tugasan:

 • Sumber Guru

  Sumber rujukan pelajar ketika menyelesaikan tugasan. Ini mungkin merangkumi pelba...

 • Pemarkahan Tugasan

  Satu alat di dalam ClassFlow yang membolehkan guru menyemak tugasan dan memberika...

 • Tugasan

  Tugasan ClassFlow membolehkan guru mengumpulkan hasil kerja dari pelajar, menyema...

 • Rubrik

  Rubrik adalah satu alat pemarkahan yang jelas melambangkan jangkaan prestasi untu...

 • Maklum Balas Tugasan

  Ketika tugasan sedang berlangsung, guru boleh memberi maklum balas individu kepad...

 • Auto Balas Tugasan

  Alat dalam ClassFlow yang pelajar gunakan untuk melengkapkan dan menyerahkan tuga...

 • Pembina Tugasan

  Alat dalam ClassFlow yang membolehkan guru membuat pelbagai jenis tugasan dan mem...

See all 7 topics

Kalendar:

 • Acara

  Item yang dijadualkan seperti pelajaran atau penilaian di dalam Kalendar guru ata...

 • Kalendar (Pelajar)

  Ruang dalam Kelas di mana pelajar dapat melihat acara yang dikongsikan oleh guru ...

 • Kalendar (Guru)

  Satu ruang di dalam Kelas di mana guru boleh menjadualkan, menjejaki, kongsikan d...


Sumber Saya:

 • Sumber Terlindung

  Satu sumber yang boleh dikongsikan, ditambahkan ke ruang Sumber Saya, tetapi tida...

 • Sumber Saya (Guru)

  Hab pusat di mana para guru boleh mengakses dan mencari Sumber Saya, berkongsikan...

 • Lencana

  Lencana ialah ganjaran bagi tingkah laku, dihasilkan oleh guru, yang boleh dianug...

 • Sumber ClassFlow

  Guru-guru bukan sahaja boleh menyimpan pelajaran, penilaian dan lain-lain sumber ...

 • Kongsi (Guru)

  Guru-guru boleh kongsikan sebarang jenis sumber dengan sesiapa sahaja di dalam pe...

 • Pelajaran ClassFlow

  Selain daripada menyimpan pelajaran ke Sumber Saya, guru-guru boleh kongsikan pel...

 • Sumber Saya (Pelajar)

  Hab berpusat di mana pelajar boleh mengakses dan mencari Sumber Saya dan Pek Pemb...

 • Sumber Dikongsikan

  Sumber yang dihasilkan oleh guru lain di mana mereka telah kongsikan pautannya, a...

 • Folder Sumber Saya (Guru)

  Ruang peribadi guru di dalam Sumber Saya di mana mereka boleh menyimpan dan/atau ...

 • Ruang Guru

  Satu ruang di dalam laman Sumber Saya di mana para guru yang mempunyai kebenaran,...

 • Ciri

  Ciri boleh cari bagi sumber....

 • Folder Sumber Saya (Pelajar)

  Ruang peribadi pelajar dalam Sumber Saya di mana mereka boleh memuat naik dan men...

 • Suka

  Bilangan kali sumber yang dikongsi telah menerima maklum balas positif daripada p...

 • Sumber

  Mana-mana item dalam Sumber Saya....

 • Tag

  Satu atau lebih perkataan ditambah kepada pelajaran atau sumber lain yang membole...

 • Flipchart

  Nama dan sambungan fail diberikan kepada pelajaran interaktif yang dicipta dengan...

 • Carian Terperinci

  Keupayaan untuk menapis carian dengan menambah parameter seperti gred, subjek, je...

See all 17 topics

Buku Nota:

 • Editor Buku Nota

  Editor teks HTML yang membolehkan para pelajar memformatkan nota mereka, menambah...

 • Laman Buku Nota

  Pelajar akan mengambil nota pada laman buku nota mereka dan memformatkannya denga...

 • Pembina Buku Nota

  Satu alat di dalam ClassFlow yang membolehkan pelajar membuat dan memperibadikan ...

 • Buku Nota

  Buku nota pelajar mengandungi bahagian dan laman, disimpan di dalam ruang Sumber ...

See all 4 topics

Kursus dan Pek Pembelajaran:

 • Pembina Pek Pembelajaran

  Satu peralatan di ClassFlow yang membolehkan para guru dan pentadbir kurikulum me...

 • Pek Pembelajaran

  Himpunan sumber pembelajaran berkaitan dikumpulkan oleh guru atau pentadbir kurik...

 • Unit Kursus

  Sebahagian daripada kursus yang mempunyai tempoh yang dijangkakan dan terdiri dar...

 • Kursus

  Siri unit kursus untuk perjalanan pembelajaran berstruktur yang boleh dikaitkan d...

 • Pembina Kursus

  Alat dalam ClassFlow yang membolehkan guru dan pentadbir kurikulum untuk mencipta...

See all 5 topics

Laporan:

 • Jaluran Prestasi

  Jaluran prestasi tanpa jurang yang boleh ditambah nilai menjadi 100%; atau julat ...

 • Nilai Diskriminasi

  Di dalam Analisis Item, satu nilai di antara -1 dan 1 hingga 2 titik perpuluhan D...

 • Laporan Prestasi

  Laporan yang mencartakan prestasi para pelajar dalam penilaian/tugasan berbanding...

 • Kesukaran Soalan

  Di dalam Analisis Item, peratusan pelajar yang menjawab soalan ini dengan betul. ...

 • Analisis Item

  Satu laporan yang menunjukkan bagaimana soalan yang dipilih dilakukan dari segi n...

See all 5 topics

Pengurusan Pengguna:

 • Storan awan

  Kaedah menyimpan data dari jauh dari komputer yang mengakses kepadanya. Data ini ...

 • Sistem Maklumat Pelajar

  Sistem Maklumat Pelajar. Lihat juga: Jadual janaan SIS...

 • Jadual dijana SIS

  Jadual yang dijana oleh sekolah anda atau SIS daerah dan diimport ke dalam ClassF...

 • Pelayan

  Sebuah pelayan dalaman yang membolehkan sambungan dan interaksi di antara guru da...

 • Pengkomputeran Awan

  Keupayaan untuk mengakses dan menggunakan perkhidmatan pengkomputeran, seperti pe...

 • Kebenaran

  Dalam ClassFlow untuk Sekolah, setiap peranan mempunyai satu set keizinan asal ya...

 • Pengurusan Pengguna

  Dalam ClassFlow untuk Sekolah, pengguna dengan peranan pentadbir boleh menguruska...

 • Peranan

  ClassFlow untuk Sekolah mempunyai tiga peranan asalan: Admin, Guru dan Pelajar. S...

 • ClassFlow untuk Sekolah

  Pengajaran dan pembelajaran alat musik ditempah khas untuk menyediakan dan menyam...

See all 9 topics

Pedagogi:

 • Standard Teras Umum

  Mengkategorikan soalan penilaian selaras dengan dasar Piawaian Teras Umum, satu i...

 • Pengajaran berasaskan awan

  Sebarang kaedah pengajaran yang menggunakan sistem storan berasaskan awan untuk p...

 • Persediaan Kolej dan Kerjaya

  Kategorikan soalan penilaian mengikut set piawaian yang menetapkan kualiti dan pe...

 • Pembelajaran mudah alih

  Proses pembelajaran berinteraktif menerusi pelbagai jenis teknologi mudah alih, s...

 • Pelajar

  Warga kelas yang disetkan diketuai oleh guru dan aktiviti pendidikan bilik darjah...

 • Taksonomi Bloom

  Pengklasifikasian pelbagai jenis objektif pendidikan yang guru akan tetapkan untu...

 • Flipped Classroom

  Strategi pengajaran yang bertentangan dengan kaedah mengajar tradisional, dengan ...

 • Penilaian Berformat

  Pelbagai kaedah penilaian yang merupakan sebahagian daripada pengajaran dalam kel...

See all 8 topics