Lihat Glossari Mengikut Kategori

Kelas:

  • Kumpulan pelajar

    Satu subset bagi pelajar-pelajar di dalam kelas, di mana setiap kumpulan boleh me...

  • Gambaran Keseluruhan (Guru)

    Gambaran keseluruhan Kelas secara visual bagi acara-acara dan komen-komen paling ...

  • Papan Catatan (Pelajar)

    Satu ruang di dalam Kelas di mana para pelajar boleh melihat dan memberikan respo...

  • Gambaran Keseluruhan (Pelajar)

    Gambaran keseluruhan secara visual dalam Kelas bagi acara dan komen yang paling t...

  • Dashboard Kelas

    Ruang di dalam Kelas, yang memaparkan Kod Kelas bagi kelas terpilih dan maklumat ...

  • Kod Kelas

    Kod 5 abjad akan dijana ketika kelas diwujudkan. Digunakan oleh pelajar untuk ber...

  • Halaman Utama Kelas (Guru)

    Ruang di dalam Kelas, yang mana guru boleh menperibadikan dan memaparkan pengumum...

  • Jadual

    Senarai bagi semua pelajar dalam kelas. Di dalam ClassFlow, memilih nama pelajar ...

  • Subkumpulan pelajar

    Satu set pelajar yang melaksanakan tugas pada tahap yang sama, atau pada tugasan ...

  • Halaman Utama Kelas (Pelajar)

    Satu ruang di dalam Kelas, di mana pelajar boleh membaca dan membalas pada papara...

  • Papan Catatan (Guru)

    Satu ruang di dalam Kelas di mana guru boleh menyiarkan pengumuman dan menjemput ...

  • Kelas (Pelajar)

    Ruang peribadi pelajar di dalam ClassFlow.com di mana mereka menambah atau menyer...

  • Jadual dijana guru

    Jadual yang dibuat secara manual oleh guru. Lihat juga: Jadual Jadual janaan SIS ...

  • Kelas

    Guru menentukan kelas mereka di halaman Kelas. Setiap kelas mempunyai senarai khu...

  • Jadual dijana pelajar

    Jadual dihasilkan secara automatik dengan pelajar memasukkan Kod Kelas semasa men...

  • Kelas (Guru)

    Kawasan peribadi guru di ClassFlow.com di mana mereka membuat dan menguruskan kel...

See all 16 topics

Pelajaran:

  • Peranti pelajar

    Tablet genggam atau lain-lain peranti mudah alih yang para pelajar gunakan untuk ...

  • Pembina Pelajaran

    Satu peralatan di ClassFlow yang membolehkan para guru membina pelajaran secara p...

  • Jejak kad

    Di Pembina Pelajaran, Pembentangan dan ketika menggunakan Pembentangan versi penu...

  • Hantikan Seketika Tinjauan

    Guru mempunyai opsyen untuk menghentikan seketika, meneruskan semula atau menghen...

  • Instant Whiteboard

    Satu peralatan dalam ClassFlow yang membolehkan para guru dengan segera menyampai...

  • Tinjauan Skala Likert

    Satu alat yang guru boleh gunakan untuk menilai pendapat pelajar tentang sesuatu ...

  • Ad hoc

    Merujuk kepada menyampaikan pelajaran di dalam ClassFlow tanpa mengaitkannya deng...

  • ClassFlow

    Platform mengajar berasaskan awan dan pengorkestraan pelajaran untuk menyediakan ...

  • Jejak Guru

    Secara kolektifnya semua kad di dalam pelajaran yang bertujuan untuk digunakan ba...

  • Peranti Guru

    Peranti tablet atau telefon mudah alih yang guru gunakan untuk menyampaikan pelaj...

  • Komponen

    Apabila suatu objek ditempatkan pada kad, ianya digelar komponen kad atau hanya k...

  • Tema

    Tema merupakan cara untuk menetapkan gaya dan rupa yang konsisten di semua kad....

  • Anotasi

    Apabila guru atau pelajar menggunakan alat Pen atau Pen Penyerlah untuk menulis a...

  • Pemapar kad

    Apabila satu pelajaran dipilih di dalam Pelajaran, satu gambar kecil kad yang ter...

  • Tinjauan

    Satu alat di dalam ClassFlow yang membolehkan guru bertanyakan soalan pantas kepa...

  • Zum Keluar

    Pelbagai kad ditunjukkan pada kanvas pelajaran di tempat mereka mengikut susunan ...

  • Nota kad

    Nota kad menerangkan perkara pengajaran pada kad tertentu....

  • Pembentangan

    Perisian berasaskan awan ClassFlow yang membolehkan guru menyampaikan pelajaran y...

  • Rekod prestasi pelajar

    Guru mungkin mahu memaparkan satu set kad di hadapan kelas dan menyampaikan kad l...

  • Mutiara Kata

    Satu tinjauan di mana para peserta menjawab menggunakan perkataan atau frasa, seb...

  • Fokus

    Memilih kad di dalam jejak kad membawakan kad kepada tumpuan di kanvas pelajaran ...

  • Skala

    Opsyen mengundi dalam alat Tinjauan di Pembentang yang memberikan guru akses kepa...

  • Zum Masuk

    Kad tunggal yang memenuhi sebahagian besar daripada kanvas pelajaran....

  • Sesi

    Contoh seorang guru mengajar pelajaran kepada satu atau lebih pelajar yang berter...

  • Nota Pelajaran

    Nota pelajaran boleh digunakan untuk menerangkan objektif pembelajaran untuk sesu...

  • Respons Tinjauan

    Jawapan untuk tinjauan yang dihantarkan oleh pelajar menggunakan peranti mereka....

  • Hentikan Tinjauan

    Mengakhirkan undian aktif semasa untuk mengelakkan pelajar daripada mengemukakan ...

  • Pelajaran

    Guru menggunakan Pembina Pelajaran untuk menambah kandungan ke kad untuk menyampa...

  • Komponen kad dilekatkan

    Maklumat komponen kad yang guru boleh tetapkan dalam Pembina Pelajaran. Komponen ...

  • Mainkan satu pelajaran

    Membentangkan pengajaran kepada kelas atau kepada sesi ad hoc....

  • Kanvas Pelajaran

    Dalam ClassFlow, Kanvas Pelajaran adalah latar belakang suatu pelajaran di mana s...

  • Kad

    Pelajaran terdiri daripada satu siri kad. Setiap kad mengandungi objek yang secar...

  • Respons Kreatif

    Membolehkan pelajar menggunakan kaedah yang kreatif untuk bertindak balas, dan bu...

See all 33 topics

Penilaian:

  • Set Soalan

    Dua atau lebih soalan yang berkaitan dalam beberapa segi, biasanya set soalan dig...

  • Tahap Soalan

    Ciri adalah umum kepada semua soalan. Soalan boleh dikelompokkan ke dalam 9 tahap...

  • Tambah Pantas

    Satu peralatan di dalam Pembina Penilaian dan Pembina Bank Item untuk menambah sa...

  • Pembina Penilaian

    Satu alat dalam ClassFlow yang membolehkan guru-guru membina pelbagai jenis penil...

  • Pemapar Keputusan

    Satu alat yang memberikan petunjuk yang jelas tentang prestasi pelajar anda, di d...

  • Petikan

    Bahan pembelajaran yang mungkin mengandungi gambar, jadual dan formula serta bole...

  • Peringkat

    Tahap membolehkan guru-guru mengawal kemajuan pelajar-pelajar mereka menerusi pen...

  • Petikan Soalan

    Ciri ini adalah biasa bagi semua soalan. Petikan membolehkan anda melengkapi soal...

  • Soalan Penetapan Guru

    Soalan yang ditanyakan kepada para pelajar ketika pelajaran berlangsung di mana s...

  • Labelkan imej

    Soalan penilaian di mana pelajar memberikan respons jawapan singkat kepada label ...

  • Bahagian

    Penilaian boleh disusun kepada beberapa bahagian, yang mengandungi soalan. Menggu...

  • Senarai Padanan

    Soalan penilaian di mana para pelajar memadankan senarai soalan dengan senarai ja...

  • Matriks Pilihan

    Soalan penilaian di aman pelajar memadankan jawapan (2 tersedia) dengan senarai s...

  • Maklum Balas Soalan

    Memasukkan maklum balas untuk jawapan yang tidak betul adalah opsyenal. Maklum ba...

  • Penilaian kendiri

    Penilaian kendiri tidak dibenamkan di dalam pelajaran. Ia biasanya digunakan untu...

  • Penilaian berasaskan pelajaran

    Penilaian berasaskan pelajaran merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan soa...

  • Penilaian Sumatif

    Satu kaedah yang lebih formal untuk menguji pengetahuan pelajar tentang konsep ya...

  • Pemarkahan Soalan

    Pemarkahan dikawal di tahap penilaian/kad. Dalam penilaian yang bermarkah, setiap...

  • Hentikan Seketika Penilaian

    Guru mempunyai opsyen untuk berhenti seketika, meneruskan atau menghentikan penil...

  • Penilaian

    Proses dan item digunakan untuk mendokumentasikan pengetahuan, kemahiran, sikap d...

  • Soalan Mampu Diri

    Set soalan yang disediakan terlebih dahulu oleh guru yang membolehkan pelajar mem...

  • Pengkategorian Soalan

    Ciri ini adalah biasa bagi semua soalan. Pengkategorian adalah opsyenal dan boleh...

  • Hentikan penilaian

    Guru boleh menghentikan semua penilaian walaupun jika beberapa pelajar masih belu...

  • Opsyen Soalan

    Opsyen lalai adalah khusus untuk jenis soalan tertentu: Soalan Metriks Pilihan, S...

  • Ciri Soalan

    Dalam Pembina Penilaian apabila soalan dipilih atau dicipta, maklumat soalan akan...

  • Soalan Pembelajaran

    Jenis penilaian dalam ClassFlow. Proses mencari dan mentafsir bukti untuk digunak...

  • Kedalaman Pengetahuan

    Kerumitan atau kedalaman pemahaman diperlukan untuk menjawab atau menjelaskan pen...

  • Jawapan soalan

    Jawapan yang diberikan oleh seorang pelajar yang boleh secara automatik ditanda/d...

  • Teks Soalan

    Maklumat ini adalah lazim untuk semua soalan. Teks soalan mesti dimasukkan bagi s...

  • Bank Item

    Gudang untuk item ujian serta semua maklumat yang berkaitan dengan item tersebut....

  • Jenis Penilaian

    Guru-guru menggunakan jenis-jenis penilaian yang berbeza untuk tujuan yang berbez...

  • Learner Response System atau peranti LRS

    Alat khas yang membolehkan pelajar berinteraksi dengan pelajaran dan mengambil ba...

  • QTI

    Format yang ditetapkan bagi mewakili kandungan penilaian dan keputusan yang menyo...

  • Jenis Soalan

    Maklumat ini adalah lazim untuk semua soalan. Jenis-jenis soalan yang disediakan ...

See all 34 topics

Tugasan:

  • Sumber Guru

    Sumber rujukan pelajar ketika menyelesaikan tugasan. Ini mungkin merangkumi pelba...

  • Pemarkahan Tugasan

    Satu alat di dalam ClassFlow yang membolehkan guru menyemak tugasan dan memberika...

  • Tugasan

    Tugasan ClassFlow membolehkan guru mengumpulkan hasil kerja dari pelajar, menyema...

  • Rubrik

    Rubrik adalah satu alat pemarkahan yang jelas melambangkan jangkaan prestasi untu...

  • Maklum Balas Tugasan

    Ketika tugasan sedang berlangsung, guru boleh memberi maklum balas individu kepad...

  • Auto Balas Tugasan

    Alat dalam ClassFlow yang pelajar gunakan untuk melengkapkan dan menyerahkan tuga...

  • Pembina Tugasan

    Alat dalam ClassFlow yang membolehkan guru membuat pelbagai jenis tugasan dan mem...

See all 7 topics

Kalendar:

  • Acara

    Item yang dijadualkan seperti pelajaran atau penilaian di dalam Kalendar guru ata...

  • Kalendar (Pelajar)

    Ruang dalam Kelas di mana pelajar dapat melihat acara yang dikongsikan oleh guru ...

  • Kalendar (Guru)

    Satu ruang di dalam Kelas di mana guru boleh menjadualkan, menjejaki, kongsikan d...


Sumber Saya:

  • Sumber Terlindung

    Satu sumber yang boleh dikongsikan, ditambahkan ke ruang Sumber Saya, tetapi tida...

  • Sumber Saya (Guru)

    Hab pusat di mana para guru boleh mengakses dan mencari Sumber Saya, berkongsikan...

  • Lencana

    Lencana ialah ganjaran bagi tingkah laku, dihasilkan oleh guru, yang boleh dianug...

  • Sumber ClassFlow

    Guru-guru bukan sahaja boleh menyimpan pelajaran, penilaian dan lain-lain sumber ...

  • Kongsi (Guru)

    Guru-guru boleh kongsikan sebarang jenis sumber dengan sesiapa sahaja di dalam pe...

  • Pelajaran ClassFlow

    Selain daripada menyimpan pelajaran ke Sumber Saya, guru-guru boleh kongsikan pel...

  • Sumber Saya (Pelajar)

    Hab berpusat di mana pelajar boleh mengakses dan mencari Sumber Saya dan Pek Pemb...

  • Sumber Dikongsikan

    Sumber yang dihasilkan oleh guru lain di mana mereka telah kongsikan pautannya, a...

  • Folder Sumber Saya (Guru)

    Ruang peribadi guru di dalam Sumber Saya di mana mereka boleh menyimpan dan/atau ...

  • Ruang Guru

    Satu ruang di dalam laman Sumber Saya di mana para guru yang mempunyai kebenaran,...

  • Ciri

    Ciri boleh cari bagi sumber....

  • Folder Sumber Saya (Pelajar)

    Ruang peribadi pelajar dalam Sumber Saya di mana mereka boleh memuat naik dan men...

  • Suka

    Bilangan kali sumber yang dikongsi telah menerima maklum balas positif daripada p...

  • Sumber

    Mana-mana item dalam Sumber Saya....

  • Tag

    Satu atau lebih perkataan ditambah kepada pelajaran atau sumber lain yang membole...

  • Flipchart

    Nama dan sambungan fail diberikan kepada pelajaran interaktif yang dicipta dengan...

  • Carian Terperinci

    Keupayaan untuk menapis carian dengan menambah parameter seperti gred, subjek, je...

See all 17 topics

Buku Nota:

  • Editor Buku Nota

    Editor teks HTML yang membolehkan para pelajar memformatkan nota mereka, menambah...

  • Laman Buku Nota

    Pelajar akan mengambil nota pada laman buku nota mereka dan memformatkannya denga...

  • Pembina Buku Nota

    Satu alat di dalam ClassFlow yang membolehkan pelajar membuat dan memperibadikan ...

  • Buku Nota

    Buku nota pelajar mengandungi bahagian dan laman, disimpan di dalam ruang Sumber ...

See all 4 topics

Kursus dan Pek Pembelajaran:

  • Pembina Pek Pembelajaran

    Satu peralatan di ClassFlow yang membolehkan para guru dan pentadbir kurikulum me...

  • Pek Pembelajaran

    Himpunan sumber pembelajaran berkaitan dikumpulkan oleh guru atau pentadbir kurik...

  • Unit Kursus

    Sebahagian daripada kursus yang mempunyai tempoh yang dijangkakan dan terdiri dar...

  • Kursus

    Siri unit kursus untuk perjalanan pembelajaran berstruktur yang boleh dikaitkan d...

  • Pembina Kursus

    Alat dalam ClassFlow yang membolehkan guru dan pentadbir kurikulum untuk mencipta...

See all 5 topics

Laporan:

  • Jaluran Prestasi

    Jaluran prestasi tanpa jurang yang boleh ditambah nilai menjadi 100%; atau julat ...

  • Nilai Diskriminasi

    Di dalam Analisis Item, satu nilai di antara -1 dan 1 hingga 2 titik perpuluhan D...

  • Laporan Prestasi

    Laporan yang mencartakan prestasi para pelajar dalam penilaian/tugasan berbanding...

  • Kesukaran Soalan

    Di dalam Analisis Item, peratusan pelajar yang menjawab soalan ini dengan betul. ...

  • Analisis Item

    Satu laporan yang menunjukkan bagaimana soalan yang dipilih dilakukan dari segi n...

See all 5 topics

Pengurusan Pengguna:

  • Storan awan

    Kaedah menyimpan data dari jauh dari komputer yang mengakses kepadanya. Data ini ...

  • Sistem Maklumat Pelajar

    Sistem Maklumat Pelajar. Lihat juga: Jadual janaan SIS...

  • Jadual dijana SIS

    Jadual yang dijana oleh sekolah anda atau SIS daerah dan diimport ke dalam ClassF...

  • Pelayan

    Sebuah pelayan dalaman yang membolehkan sambungan dan interaksi di antara guru da...

  • Pengkomputeran Awan

    Keupayaan untuk mengakses dan menggunakan perkhidmatan pengkomputeran, seperti pe...

  • Kebenaran

    Dalam ClassFlow untuk Sekolah, setiap peranan mempunyai satu set keizinan asal ya...

  • Pengurusan Pengguna

    Dalam ClassFlow untuk Sekolah, pengguna dengan peranan pentadbir boleh menguruska...

  • Peranan

    ClassFlow untuk Sekolah mempunyai tiga peranan asalan: Admin, Guru dan Pelajar. S...

  • ClassFlow untuk Sekolah

    Pengajaran dan pembelajaran alat musik ditempah khas untuk menyediakan dan menyam...

See all 9 topics

Pedagogi:

  • Standard Teras Umum

    Mengkategorikan soalan penilaian selaras dengan dasar Piawaian Teras Umum, satu i...

  • Pengajaran berasaskan awan

    Sebarang kaedah pengajaran yang menggunakan sistem storan berasaskan awan untuk p...

  • Persediaan Kolej dan Kerjaya

    Kategorikan soalan penilaian mengikut set piawaian yang menetapkan kualiti dan pe...

  • Pembelajaran mudah alih

    Proses pembelajaran berinteraktif menerusi pelbagai jenis teknologi mudah alih, s...

  • Pelajar

    Warga kelas yang disetkan diketuai oleh guru dan aktiviti pendidikan bilik darjah...

  • Taksonomi Bloom

    Pengklasifikasian pelbagai jenis objektif pendidikan yang guru akan tetapkan untu...

  • Flipped Classroom

    Strategi pengajaran yang bertentangan dengan kaedah mengajar tradisional, dengan ...

  • Penilaian Berformat

    Pelbagai kaedah penilaian yang merupakan sebahagian daripada pengajaran dalam kel...

See all 8 topics