Apakah mod lanjutan di dalam rubrik?

Mod lanjutan boleh didapati di bawah Pilihan di bahagian bawah panel maklumat Rubrik dalam Pembina Rubrik.

Apabila dipilih, mod lanjutan akan membolehkan anda mencipta rubrik dibuat khas dengan menambah lajur pada satu baris sahaja. Anda boleh mempunyai satu baris dengan 4 lajur dan baris yang lain dengan 3 lajur dalam rubrik yang sama.

Nota: Apabila mod lanjutan telah dipilih, tindakan itu tidak boleh diundur kebelakang. Anda akan menerima mesej yang menanya jika anda ingin meneruskan untuk mengelakkan perkara ini dipilih secara tidak sengaja.