Bagaimana saya boleh mengedit kandungan rubrik?

Untuk melihat video mengenai topik ini, log masuk ke akaun ClassFlow anda dan pilih anak panah lungsur turun pada ikon Bantuan.


Ciri rubrik membolehkan anda menambahkan maklumat ke rubrik anda untuk memudahkannya dikenalpasti. Properties adalah untuk dilihat oleh anda sahaja, melainkan jika anda membuat keputusan untuk kongsikan rubrik.

Untuk mengedit ciri rubrik:

  1. Pilih rubrik di Sumber Saya.
  2. Pilih Edit Ciri. Panel ФCiriХ akan dibuka
    Anda boleh memilih atau mengedit sebarang ciri.
    Nota: Tajuk diperlukan untuk semua rubrik.
  3. Pilih Simpan atau pilih Batal untuk padamkan perubahan.

Nota: Anda juga boleh mengedit ciri dari dalam Pembina Rubrik dengan memilih Ciri Rubrik.