Bagaimana saya boleh mengedit rubrik?

Untuk melihat video mengenai topik ini, log masuk ke akaun ClassFlow anda dan pilih anak panah lungsur turun pada ikon Bantuan.


Anda boleh lakukan sebarang perubahan kepada rubrik di dalam Sumber Saya.

Untuk mengedit rubrik:

  1. Pilih rubrik dari Sumber Saya.
  2. Pilih pelajaran yang anda ingin edit dan pilih Edit. Rubrik akan dibuka dalam Pembina Rubrik.
  3. Buat perubahan yang diingini.
  4. Pilih Simpan.