Apakah Bank Item?

Bank item adalah gudang untuk soalan serta semua maklumat yang berkaitan dengan soalan-soalan. Bank item boleh dicipta dalam ClassFlow atau disediakan oleh pihak ke-3.

Anda boleh:

  • Mencari bank item dengan satu atau lebih maklumat.
  • Mencari semua medan Sumber Saya yang anda punyai akses untuk bank item.
  • Menambah soalan daripada bank item untuk penilaian berasaskan pelajaran atau bersendirian.
  • Berkongsi bank item dan memuat turun bank item yang dikongsi ke Sumber Saya.
  • Mewujudkan sendiri bank item dengan Pembina Bank Item, atau bersama dengan rakan-rakan yang dipilih di Ruangan Guru.

Nota:  Mewujudkan bank item memerlukan kebenaran Pengurus Bank Item.

Bank item membolehkan anda dengan cepat mencipta penilaian berasaskan pelajaran atau bersendirian.

Dalam Pembina Penilaian anda boleh:

  • Mencari dan mengakses bank item dan menambah soalan.
  • Mengedit soalan yang ditambah dari sebuah bank item (kecuali dilindungi).