Apakah penilaian kendiri?

Penialaian kendiri merupakan cara yang efektif untuk menilai tahap pembelajaran, penguasaan kemahiran, dan pencapaian akademik pelajar pada akhir tempoh pengajaran - biasanya pada akhir tempoh projek, unit, semester, atau tahun persekolahan. Anda boleh menggunakan soalan yang tersedia dari bank item, menggunakan alat Tambah Pantas atau menghasilkan soalan anda sendiri. Apabila anda menghasilkannya sendiri, jenis dan tahap soalan akan disalin dari soalan sedia ada yang dipilih.

Penilaian kendiri dihasilkan di dalam Sumber Saya dan disampaikan secara berasingan. Anda boleh menghantarkan penilaian:

  • dari laman Kelas
  • dari Sumber Saya
  • dengan menyertakannya sebagai sebahagian daripada tugasan
  • dengan menjadualkannya sebagai acara di dalam Kalendar anda

Terma Glosari Berkaitan: Penilaian, Kalendar, Kelas, Sumber Saya, Tambah Pantas, Penilaian Kendiri