Diskriminační hodnota

Hodnota analýzy položky mezi -1 a 1 až 2 desetinná místa. Odvozeno odečtením z % studentů, kteří odpověděli správně, ale nachází se v horních 27 % testu od % studentů, kteří odpovídali na správně, ale nachází se v dolních 27 % testu.

Viz také:
Analýza položky
Obtížnost otázky