Procházet glosář podle kategorie

Kurzy a sady pro výuku

 • Nástroj pro tvorbu sad pro výuku

  Nástroj v ClassFlow, který umožňuje učitelům a kurikulárním správcům vytvářet a u...

 • Sada pro výuku

  Kolekce souvisejících výukových materiálů sestavených učitelem nebo správcem kuri...

 • Kurzová jednotka

  Část kurzu, která má očekávané trvání a obsahuje řadu výukových zdrojů. Viz také:...

 • Kurs

  Sada jednotek kurzů pro strukturovanou výuku, kterou lze přizpůsobit akademickým ...

 • Nástroj pro tvorbu kurzů

  Nástroj v ClassFlow, který umožňuje učitelům a kurikulárním správcům vytvářet a u...

See all 5 topics

Správa uživatelů

 • Cloudové úložiště

  Způsob ukládání dat na dálku z počítače, který má aktivní přístup. Tato data jsou...

 • SIS

  Studijní informační systém. Viz také: SIS generovaný rozpis...

 • Systémem vygenerovaný seznam studentů

  Rozpis generovaný vaší školou nebo SIS okresu a importovaný do ClassFlow pro škol...

 • Server

  Vnitřně umístěný server, který umožňuje propojení a interakci mezi učiteli a jeji...

 • Cloud

  Možnost přístupu a používání výpočetní služby, jako je software vybavení nebo skl...

 • Povolení

  V platformě ClassFlow pro školy má každá role nastavena výchozí oprávnění, která ...

 • Správa uživatelů

  V platformě ClassFlow pro školy mohou uživatelé s rolí správce spravovat ostatní ...

 • Role

  ClassFlow pro školy má tři výchozí role: Správce, Učitel a Student. Každá role má...

 • ClassFlow pro Školy

  Dokonale vyladěný nástroj na výuku a vytváření lekcí, který umožňuje přípravu a o...

See all 9 topics

Lekce:

 • Studentské zařízení

  Kapesní tablet nebo jiné mobilní zařízení, které student používá k interakci s uč...

 • Nástroj pro tvorbu lekcí

  Nástroj v ClassFlow, který umožňuje učiteli rychle vytvářet lekce přidáním různýc...

 • Řada karet

  V Tvorbě lekce, Presenteru a při použití plného Presenteru na mobilním zařízení s...

 • Pozastavit hlasování

  Učitelé mají možnost pozastavit, obnovit nebo zastavit dotazník. Pozastavení také...

 • Tabule na jeden klik

  Nástroj v ClassFlow, který umožňuje učitelům, aby okamžitě dodat novou lekci namí...

 • Hlasování na Likertově škále

  Nástroj, který učitel může použít, aby zjistil názory studentů na dané téma. Učit...

 • Ad hoc

  Vztahuje se na dodávání lekce v ClassFlow bez asociace s třídou. Na konci lekce j...

 • ClassFlow

  Cloudová výuka a platforma orchestrace lekce pro přípravu a realizaci interaktivn...

 • Učitelská řada

  Kolektivně jsou karty v lekci určené pro zobrazení v přední části třídy. Viz také...

 • Zařízení učitele

  Tablet nebo mobilní telefon, které učitelé používají k doručování lekce a spolupr...

 • Součást

  Když je objekt umístěn na kartě, nazývá se složkou karty nebo jen komponentou. Př...

 • Témata

  Motivy jsou způsob stanovení konzistentního vzhled a barev napříč všemi kartami....

 • Anotace

  Když učitel nebo student používá nástroj Pero nebo Zvýrazňovač pro psaní nebo kre...

 • Prohlížeč karty

  Je-li zvolena lekce na stránce Lekce, zobrazí se miniatury karet v této lekci v P...

 • Hlasování

  Nástroj v ClassFlow, který umožňuje učiteli položit třídě rychlý dotaz přes Prese...

 • Zmenšeno

  Více karet je uvedeno na plátně lekce na jejich určeném místě v pořadí....

 • Poznámky na kartě

  Poznámky karet popisují výukové body na konkrétní kartě....

 • Prezentační mód

  Cloudový software ClassFlow, který umožňuje učitelům doručit připravené lekce tří...

 • Návod pro studenty

  Učitel může chtít zobrazit jednu sadu karet ve přední části třídy a dodat různé, ...

 • Slovní asociace

  Dotazník, ve kterém účastníci odpoví slovy nebo frázemi, například k vytvoření sh...

 • Zaostřit na

  Výběrem karty ve stopě karet přenesete kartu do centra dění lekce na plátně, takž...

 • Měřítko

  Možnost dotazování v nástroji Dotazník v Presenteru, díky kterém mají učitelé pří...

 • Zvětšeno

  Jedna karta, která vyplňuje většinu lekce plátna....

 • Relace

  Například, když učitele poskytuje lekci jednomu nebo více studentům, kteří přetrv...

 • Poznámky k hodině

  Výukové poznámky lze použít k popisu cíle vzdělávání pro tuto lekci nebo instrukc...

 • Odpověď v hlasování

  Odpovězte na otazník odeslaný studenty s využitím jejich zařízení....

 • Zastavit hlasování

  Ukončení aktivní ankety pro zabránění studentům odesílat další odpovědi. Učitel s...

 • Lekce

  Učitelé používají nástroj Tvorba lekcí k přidávání obsahu do karet, které jsou st...

 • Zakotvená součást karty

  Vlastnost části karty, kterou může učitel v nástroji na tvorbu lekci nastavovat. ...

 • Spustit lekci

  Prezentujte pro třídu nebo pro relaci ad hoc....

 • Plátno lekce

  Plátno lekce v ClassFlow je pozadí lekce, na které se umísťují všechny karty....

 • Karta

  Lekce se skládá ze sady karet. Každá karta obsahuje objekty, kterými se hromadně ...

 • Kreativní odpověď

  Umožňují studentům používat tvůrčí způsob odpovědí, nikoliv jen jednoduché a stro...

See all 33 topics

Mé zdroje

 • Chráněný zdroj

  Zdroj, který můžete být sdílet, přidat do záložky Mé zdroje, ale nelze jej upravo...

 • Mé zdroje (Učitelé)

  Centrální rozbočovač, kde učitelé mohou přistupovat a vyhledávat v záložce Mé zdr...

 • Odznak

  Odznak je behaviorální odměna vytvořená učitelem, která může být udělena jednotli...

 • Zdroje ClassFlow

  Nejen, že učitelé mohou ukládat hodiny, hodnocení, úkoly a další zdroje do záložk...

 • Sdílení (Učitelé)

  Učitelé mohou sdílet jakýkoli typ zdroje s kýmkoli ve svém prostředí ClassFlow, a...

 • Lekce ClassFlow

  Kromě ukládání lekce na stránku Mé zdroje mohou učitelé sdílet své lekce se všemi...

 • Mé zdroje (Studenti)

  Centrální rozbočovač, ke kterému studenti mohou přistupovat a vyhledávat v záložc...

 • Sdílený zdroj

  Zdroj vytvořený jiným učitelem, k němuž mají společný odkaz, aby příjemci mohli p...

 • Složka Mé zdroje (Učitelé)

  Osobní prostor učitele ve složce Mé zdroje, kde může ukládat a/nebo vytvářet a do...

 • Prostor pro učitele

  Oblast na stránce Mé zdroje, kde mohou učitelé s oprávněním vytvářet složky a sdí...

 • Vlastnosti

  Prohledávatelné atributy zdroje....

 • Složka Mé zdroje (Studenti)

  Osobní prostor studentů ve složce Mé zdroje, kde si mohou nahrávat a spravovat sv...

 • Líbí se

  Počet případů, kdy sdílený zdroj získal pozitivní zpětnou vazbu od jiného uživate...

 • Zdroj

  Libovolná položka v seznamu Mé zdroje....

 • Tagy

  Jedno nebo více slov přidaných do lekce nebo jiného zdroje, podle kterých je možn...

 • Flipchart

  Název a přípona souboru přiřazené interaktivní lekci vytvořené softwarem ActivIns...

 • Pokročilé vyhledávání

  Schopnost filtrovat vyhledávání zadáváním parametrů, např. známky, předmětu, typu...

See all 17 topics

Zprávy:

 • Úrovně výkonu

  Sada výkonnostních pásem bez mezer, které přidávají až 100%; nebo jedno procentní...

 • Diskriminační hodnota

  Hodnota analýzy položky mezi -1 a 1 až 2 desetinná místa. Odvozeno odečtením z % ...

 • Report o výkonu

  Zpráva, která mapuje výkon studentů v hodnocení/úkolech na základě předem vymezen...

 • Obtížnost otázky

  V Analýze položek % studentů, kteří na tuto otázku odpověděli správně. Viz také: ...

 • Analýza položky

  Zpráva, která ukazuje, jak úspěšná je vybraná otázka s ohledem na její diskrimina...

See all 5 topics

Kalendář:

 • Událost

  Naplánované položky, jako jsou lekce nebo hodnocení v kalendáři učitele nebo stud...

 • Kalendář (Studenti)

  Oblast ve třídě, kde studenti mohou zobrazit události sdílené jejich učiteli....

 • Kalendář (Učitelé)

  Oblast ve stránce Třídy, kde mohou učitelé plánovat, sledovat, sdílet se svými st...


Úkoly:

 • Učitelské zdroje

  Zdroje pro studenty k odkazování při vyplňování úkolu. Může se jednat o jakýkoliv...

 • Hodnocení úkolů

  Nástroj v ClassFlow, který umožňuje učitelům kontrolovat úkoly a poskytovat zpětn...

 • Úkol

  Úkoly ClassFlow umožní učitelům sbírat práci od studentů, kontrolovat ji a poskyt...

 • Hodnotící instrukce

  Rubrika je bodování nástroj, který výslovně představuje očekávání výkonu v rámci ...

 • Zpětná vazba k úkolu

  V průběhu úkolu mohou učitelé kdykoliv poskytovat individuální zpětnou vazbu k st...

 • Odpovídání na úkoly

  Nástroj v platformě ClassFlow, díky kterému mohou studenti vyhotovovat a odesílat...

 • Nástroj pro tvorbu úkolů

  Nástroj v ClassFlow, který učitelům umožňuje vytvářet různé typy úkolů a přidávat...

See all 7 topics

Testy:

 • Sada otázek

  Dvě nebo více otázek, které jsou nějakým způsobem spojeny, typicky soustavy otáze...

 • Úroveň obtížnosti otázky

  Tato vlastnost je společná pro všechny otázky. Otázky mohou být rozděleny do 9 st...

 • Rychlé přidání

  Nástroj v Tvorbě hodnocení a Tvorbě banky položek pro rychlé přidání jedné nebo v...

 • Nástroj pro tvorbu testů

  Nástroj v ClassFlow, který umožňuje učitelům vytvářet různé typy hodnocení. Viz t...

 • Prohlížeč výsledků

  Nástroj, který poskytuje jasnou informaci o výsledcích vašich studentů v reálném ...

 • Pasáž

  Kousek učebního materiálu, který může obsahovat obrázky, tabulky a vzorce, které ...

 • Úrovně

  Úrovně umožňují učiteli kontrolovat pokrok svých žáků v hodnocení tím, že přiřadí...

 • Ukázka otázek

  Tato vlastnost je společná pro všechny otázky. Průchody umožňují doplnit otázku d...

 • Otázky s tempem určeným učitelem

  Otázky položené studenty v průběhu lekce, kde se očekává, že všichni odpoví na st...

 • Označit obrázek

  Otázka hodnocení, kde studenti vloží do krátkých odpovědí na vybrané oblasti štít...

 • Sekce

  Hodnocení může být uspořádáno do několika sekcí, které obsahují otázky. Použití s...

 • Seznam odpovídajících si položek

  Otázka hodnocení, kde studenti spojují seznam otázek se seznamem odpovědí....

 • Matice možností

  Otázka hodnocení, kde se studenti spojují odpověď (2 k dispozici) se seznamem otá...

 • Zpětná vazba k otázce

  Zadání zpětné vazby pro nesprávnou odpověď je volitelná. Taková zpětná vazba bude...

 • Samostatný test

  Samostatná hodnocení nejsou vložená do lekce. Obvykle jsou používány pro formální...

 • Test na základě lekce

  Hodnocení lekce jsou efektivním způsobem doručení připravených otázek vašim stude...

 • Sumativní hodnocení

  Více formální způsob testování znalostí studentů ohledně dříve vyučovaném koncept...

 • Hodnocení otázky

  Bodování je řízeno na úrovni hodnocení/karty. V obodovaném hodnocení může mít kaž...

 • Přerušit test

  Učitelé mají možnost pozastavit, obnovit nebo zastavit hodnocení. Pozastavení tak...

 • Test

  Proces a položky použité pro dokumentaci studentových znalostí, dovedností, posto...

 • Otázky řešené vlastním tempem

  Sady otázek předem připravené učitelem, které umožňují studentům reagovat svým vl...

 • Kategorizace otázky

  Tato vlastnost je společná pro všechny otázky. Kategorizace je volitelná a lze ji...

 • Zastavit test

  Učitelé mohou zastavit hodnocení, i když někteří studenti nezodpověděli všechny o...

 • Možnosti otázky

  Výchozí možnosti jsou specifické pro typ otázky: Volby matice, seznam shod, Více ...

 • Vlastnosti otázky

  V Tvorbě hodnocení, když je zvolena nebo vytvořena otázka, jsou vlastnosti otázky...

 • Otázky pro výuku

  Typ hodnocení v platformě ClassFlow. Proces vyhledávání a interpretace dokladů pr...

 • Hloubka znalostí

  Složitost nebo hloubka porozumění vyžadované k odpovědi nebo vysvětlení položky t...

 • Odpověď na otázku

  Odpověď uvedená studentem, která může být automaticky oznámkována/ohodnocena nebo...

 • Text otázky

  Tato vlastnost je společná pro všechny otázky. U každého typu otázky musí být zad...

 • Databanka položek

  Databáze testových položek a všechny údaje týkající se těchto položek....

 • Typy hodnocení

  Učitelé používají různé typy hodnocení pro různé účely. ClassFlow zahrnuje: Test,...

 • Systém odpovídání studenta (LRS)

  Zařízení, které studentům umožňuje pracovat s lekcemi a účastnit se dotazníků a h...

 • QTI

  Definovaný formát reprezentace obsahu a výsledků hodnocení, který podporuje platf...

 • Typ otázky

  Tato vlastnost je společná pro všechny otázky. Dostupné typy otázek jsou: Více mo...

See all 34 topics

Třídy:

 • Skupina studentů

  Podskupina studentů ve třídě, kde každá skupina může obsahovat jednu nebo více po...

 • Přehled (Učitelé)

  Vizuální přehled ve třídách ohledně nejnovějších událostech a komentářích v rámci...

 • Tabule příspěvků (Studenti)

  Oblast ve třídách, kde si mohou studenti prohlédnout a reagovat na příspěvky svéh...

 • Přehled (Studenti)

  Vizuální přehled ve třídách o nejnovějších událostech a komentářích, kde si stude...

 • Pracovní deska třídy

  Oblast třídy, která zobrazuje pro vybrané třídy kód třídy a souhrnné informace o ...

 • Kód třídy

  Kód o 5 písmenech vygenerovaný při vytvoření třídy. Používají ho studenti pro při...

 • Domovská stránka třídy (Učitelé)

  Oblast třídy, kterou mohou učitelé přizpůsobit a kde mohou zveřejnit oznámení, zv...

 • Seznam studentů

  Seznam všech studentů ve třídě. V ClassFlow výběr jména studenta v rozpisu umožňu...

 • Podskupina studentů

  Několik studentů pracujících na stejné úrovni, stejném úkolu nebo tématu v rámci ...

 • Domovská stránka třídy (Studenti)

  Oblast stránky Třídy, kde studenti mohou číst a odpovídat na příspěvky od svého u...

 • Tabule příspěvků (Učitelé)

  Oblast ve třídách, do které mohou učitelé odesílat hlášení, zvát uživatele a zobr...

 • Třídy (Studenti)

  Osobní prostor studenta v ClassFlow.com, kam se připojí nebo se připojuje ke tříd...

 • Seznam studentů vytvořený učitelem

  Rozpis ručně vytvořený učitelem. Viz také: Rozpis SIS generovaný rozpis Rozpis ge...

 • Třída

  Učitelé definují své třídy na stránce Třídy. Každá třída má konkrétní seznam stud...

 • Seznam studentů vytvořený studenty

  Seznam vytvořený automaticky studenty zadáním Kódu třídy při přihlášení na Stránc...

 • Třídy (Učitelé)

  Osobní oblast učitele na webu ClassFlow.com, kde může vytvářet a spravovat třídy ...

See all 16 topics

Poznámkové bloky:

See all 4 topics

Pedagogický:

 • Základní znalosti dle Common Core Standard

  Kategorizuje otázku hodnocení v souladu s ustanovacím standardem společného jádra...

 • Výuka na bázi cloudu

  Jakákoli výuková metoda, která využívá úložný cloudový systém pro výuku, hodnocen...

 • Příprava na vysokou školu a zaměstnání

  Kategorizuje otázku hodnocení, splňující sadu standardů, které definují vlastnost...

 • Mobilní výuka

  Proces interaktivního učení prostřednictvím různých typů mobilních technologií, j...

 • Student

  Člen třídy, který je nastavený pro učitelovi vzdělávací aktivity v převrácené tří...

 • Bloomova taxonomie

  Klasifikace různých typů vzdělávacích cílů, které učitel stanovení pro své studen...

 • obrácená třída

  Instruktážní strategie, která převrací tradiční metody výuky tím, že dodává obsah...

 • Formativní hodnocení

  Široká řada způsobů hodnocení, které tvoří součást pokynů pro třídu. Učitelé moho...

See all 8 topics